Aktywność poselska

Statystyki Sejmu

Wystąpienia Wystąpienia
Interpelacje Interpelacje
Głosowania Głosowania

Ciekawostki

10%

posłowie bez żadnej zgłoszonej interpelacji
46 posłów

225

średnia ilość interpelacji

2582

rekordzista zgłoszonych interpelacji
Hanna Gill-Piątek
Poseł niezrzeszony