Mapa Sejmu

Najczęściej widzisz ją w telewizji. Czasami sala Sejmowa jest wypełniona po brzegi. Czasami można na niej dostrzec tylko garstkę parlamentarzystów.

Sprawdź, gdzie siedzi Twój poseł lub posłanka i poznaj jego poziom aktywności.

Lewica KO PiS Polska 2050 Porozumienie Konfederacja